Zásady ochrany osobních údajů

Přikládáme velký význam ochraně Vašich osobních údajů a práv na zachování důvěrnosti soukromí na internetu. Přečtěte si, prosím, naše zásady pro nakládání s osobními údaji Naším cílem je objasnit Vám, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, jaké informace ukládáme a jak je využíváme.

1.           informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů

1.1        Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy.

1.2        V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti: Rampas s.r.o., IČO: 14016257, se sídlem Mírová 125/3, Mimoň, 47124, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 47988 (dále jako „Společnost“  nebo také „my“), Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany Společnosti.

2.           jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme

2.1        Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší zejména podle účelu a poskytovaných služeb:

2.1.1           Pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky

(a)   Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, adresa doručovací a fakturační – odlišují-li se od adresy bydliště)

(b)   Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)

(c)    Název firmy, IČO/DIČ, sídlo (pokud jste podnikatel).

2.1.2           Za účelem vylepšování našich služeb a nabídky

(a)         Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa)

(b)         Údaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb, jako např. datum / cena a název nakoupených výrobků, vč. související komunikace s Vámi.

2.1.3           Pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy

(a)         Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa)

(b)         Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)

(c)          Údaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb, jako např. datum / cena a název nakoupených výrobků, vč. související komunikace s Vámi.

2.2        Osobní údaje získáváme především přímo od Vás zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu, dále na základě vašeho dobrovolně uděleného souhlasu a dále na základě Vašich návštěv našich internetových stránek (viz. sekce cookies níže).

3.           jak vaše osobní údaje využíváme

3.1        Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:

(a)   k uzavření smlouvy a realizaci Vaší objednávky;

(b)   komunikaci s Vámi a správě našeho smluvního vztahu;

(c)    registraci a vedení uživatelského účtu,

(d)   analýze, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům;

(e)   řešení Vašich reklamací a stížností;

(f)     k vyřízení prodloužené záruky,

(g)   k dopravě zboží na vámi určenou adresu,

(h)   plnění našich zákonných povinností; a

(i)     s Vaším souhlasem k informování o změnách a novinkách v poskytovaných produktech a službách a našich personalizovaných nabídkách.

3.2        Pokud je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů souvisejících s uzavřením nebo plněním smlouvy, na základě Vašeho souhlasu nebo pokud to povolují právní předpisy, které zároveň stanoví ochranu Vašich práv, využíváme technologie zejména pro tvorbu Vašich zákaznických profilů pro výše uvedené účely.

3.3        Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

3.4        V případě udělení souhlasu pro marketingové účely (vč. případného profilování za účelem nabídky vhodného zboží a služeb a zpracování souborů cookies) tato doba činí [5] let od udělení souhlasu nebo jeho obnovení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.

4.           právní základ zpracování vašich osobních údajů

4.1        Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože:

(a)   je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;

(b)   je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní);

(c)    je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv nebo v souvislosti analýzou a zlepšováním našich služeb);

4.2        S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely marketingu, tj. nabídky našich produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, a to zasíláním na Vaši e-mailovou adresu a využíváním personalizovaného marketingu a remarketingu. Svůj souhlas s tímto využitím Vaších osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na náš e-mail: info@elektro-rampas.cz, nebo písemně na výše uvedené adrese Společnosti.

5.           komu poskytujeme vaše osobní údaje

5.1        Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:

(a)   poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména dopravcům, zprostředkovatelům Vašich plateb, osobám pomáhajícím nám se správou smluv a Vámi uplatňovaných nároků na plnění nebo kteří tisknou a doručují písemnosti;

(b)   jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).

5.2        Vaše osobní údaje mohou být přenášeny a ukládány v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika jakož i subjektům se sídlem mimo EHPa poskytovatelů informačních nebo jiných služeb. V případě přenosů mimo EHP, zajistíme ochranu Vašich údajů prostřednictvím uzavření příslušných smluvních doložek nebo prostřednictvím jiných odpovídajících záruk v souladu s GDPR.

6.           CO JSOU TO COOKIES a jak je využíváme

Co jsou soubory cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory, které vytváří webový server a ukládá je v počítači prostřednictvím prohlížeče. V případě, že se vrátíte na stejné webové stránky, prohlížeč pošle uložený soubor zpět a server tak získá veškeré informace, které si předtím u vás uložil.


Jak a proč se cookies používají?

Cookies jsou nezbytnou podmínkou pro funkční webovou analytiku. Na principu cookies totiž pracují statistiky a další měřící systémy, které si ukládají do cookie identifikátor návštěvníka, zdroj návštěvy, čas apod. Získané údaje načítají a doplňují na dalších stránkách a mohou tak daného uživatele“pronásledovat“.
Tyto malé textové soubory se také používají k uložení stavu, že je uživatel na dané stránce přihlášený (do administrace webu, eshopu, na sociálních sítích apod.). Tento typ cookie se nazývá autentizační cookie. Bez této cookie by server nerozeznal, že už ověření a přihlášení uživatele na daném webu proběhlo a vyžadoval by je opětovně při návštěvě každé další stránky. Stránky si na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli – např. obsah nákupního košíku. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu. Cookies využíváme také pro sběr statistických údajů a personalizaci reklam, abychom mohli dále vylepšovat naše stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízíme. Informace o tom, jak náš web používáte, proto sdílíme se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz, a to konkrétně se společností Google. O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst na https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.

Jaké jsou druhy cookies?

Cookie první strany – malý textový soubor cookie je uložen pomocí skriptu, který běží na dané doméně. Takové cookies se všeobecně považují za bezpečnější. Mnohem lépe prochází přes firewally a přísněji nastavená bezpečnostní pravidla prohlížečů. Tento druh cookie využívá například Google Analytics (v základním nastavení).
Cookie třetí strany – cookie je uložena pomocí skriptu, který je do webu natahován z jiné domény. Jednu a tu samou cookie lze tedy načítat na různých místech internetu a tím pádem je možné uživatele sledovat napříč různými doménami.

Proč cookie?

Jak už vás jistě samotné napadlo cookie znamená v angličtině sušenka. Tento název je odvozen od anglosaského zvyku nabízet návštěvníkům sušenku pro navození domácí a příjemné atmosféry.
Jaké druhy cookie používáme?
Cookies je možné z hlediska trvanlivosti rozdělit na dva druhy. Jedním druhem cookies jsou dočasné (session cookie), které se v prohlížeči se ukládají jen po dobu, než prohlížeč zavřete. Dalším druhem jsou cookies dlouhodobé (pertsistent cookie), které zůstávají uloženy déle nebo do dobry, kdy je ručně neodstraníte z prohlížeče.
Z hlediska jejich funkce lze cookies rozdělit na více druhů. Prvním druhem cookies jsou cookies remarketingové, které využíváme pro personalizaci obsahu našich reklam a jejich správnému zacílení. Dalším druhem jsou analytické cookies, které nám napoví, jak zvýšit pohodlí našich uživatelů tím, že ze získaných dat pochopíme, jak je náš web uživateli používán. Esenciální cookies jsou nezbytné pro základní funkčnost webu. Dalším druhem cookies, který používáme, jsou cookies konverzní, které nám pomohou analyzovat výkon konverzních kanálů. Posledním druhem cookies, které používáme, jsou cookies trackingové (tzv. sledovací), které v kombinaci s konverzními cookies pomohou analyzovat výkon různých konverzních kanálů.
Některé cookies mohou shromažďovat informace, které jsou využity třetími stranami. Tyto cookies přímo podporují naše reklamní aktivity (PPC systémy AdWords, Sklik,..).Díky těmto cookies je nám umožněno uzpůsobit zobrazování bannerů či inzerátů na vámi zobrazovaných internetových stránkách. Na základě těchto údajů vás však není možné identifikovat.

Jak lze odmítnout používání cookies?
 

V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost:

(a)         zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. nastavte svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval, použití technologie cookies);  – viz níže – popis odmítnutí cookies u jednotlivých typů prohlížečů

(b)         můžete svůj souhlas i bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na adresu: info@elektro-rampas.cz, dopisem na adresu společnosti : Aleš Rampas,Mírová 125/3,Mimoň,47124.

 
Odmítnutí používání cookies v jednotlivých prohlížečích:

Většina prohlížečů automaticky přijímá soubory cookies ve výchozím nastavení. Je tedy možné soubory cookie v nastavení vašeho prohlížeče odmítnou anebo nastavit užívání jen některých.
Jak odmítnout používání cookies v prohlížeči Google Chrome?
Postup pro vypnutí souborů cookie:
Vyberte ikonu nabídky Chrome
Vyberte Nastavení
V dolní části stránky vyberte Zobrazit rozšířená nastavení
V sekci Soukromí vyberte Nastavení obsahu
Vyberte Bránit webům v nastavení jakýchkoli dat
Vyberte Hotovo
Jak odmítnout používání cookies v prohlížeči Firefox?
Postup pro vypnutí souborů cookie:

Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko a zvolte Možnosti
Přejděte do sekce Soukromí
Nastavte volbu Nastavení historie: na hodnotu Použít pro historii vlastní nastavení
Nastavte předvolbu Povolit cookies třetích stran na Nikdy
Jak odmítnout používání cookies v prohlížeči Internet Explorer?
Postup pro vypnutí souborů cookie:

Vyberte ikonku nabídky IE
Vyberte Zabezpečení a vyberte Zapnout/Vypnout ochranu před sledováním
Klikněte na Váš individuální seznam
Zaškrtněte Blokovat automaticky
Dále vyberte Zabezpečení a klikněte na Zapnout žádosti Do not track (nesledovat)
Potvrďte tlačítkem Zapnout
 

7.           jaká jsou vaše práva

7.1        V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

(a)   právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;

(b)   právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti;

(c)    právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;

(d)   právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (I) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (II) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (III) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (IV) byly zpracovány nezákonně; nebo (V) musejí být vymazány podle právních předpisů;

(e)   právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (I) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (II) zpracování je protizákonné; (III) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (IV) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;

(f)     právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (I) pro účely přímého marketingu nebo (II) pro účely našich oprávněných zájmů;

(g)   právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;

(h)   právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

7.2        Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených níže.

8.           jak chráníme vaše osobní údaje

8.1        Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

8.2        Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů.

9.           potřebujete další informace nebo chcete uplatnit svá práva

9.1        Kromě webové adresy www.elektro-rampas.czje plná verze Zásad nakládání s osobními údaji a jejich ochrany dostupná u: Aleš Rampas, na adrese: Mírová 125/3, Mimoň, 47124. O zaslání písemné kopie můžete požádat způsobem uvedeným níže.

9.2        Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc nebo chcete uplatnit svá práva, obraťte se prosím na odpovědnou osobu pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky (v pracovní době) na tel. č.: +420487862278, elektronicky na e-mail adrese info@elektro-rampas.cz, nebo písemně na výše uvedené adrese Společnosti.

NÁKUPNÍ KOŠÍK

close